Osoby wspierające

Dream Team'y Wsparcia

Sylwetki osób wspierających wcześniaki i ich rodziców w lokalnych grupach wsparcia.