MatkoweLove | Regulamin i warunki

Regulamin i warunki użytkowania

Definicje


"MatkoweLove"
"MatkoweLove" to blog prowadzony przez Katarzynę Dyńską-Kukulską.
Administrator
administratorem Bloga matkowelove.com jest "MatkoweLove".
Właściciel
Właścicielem Bloga jest "MatkoweLove".
Sprzedawca
Jest właścicielem Bloga "MatkoweLove".
Blog
przez Blog rozumie się cały serwis internetowy matkowelove.com, jego podstrony, zawartości oraz komentarze.
Użytkownik
osoba korzystająca z Bloga
Komentarze
wpisy użytkowników w odpowiednich sekcjach.

Podstawowe zasady


Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.


Prawo autorskie


Zawartości publikowane na blogu są własnością autora blogu, chyba że zostało to wyraźnie oznaczone inaczej.
Zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów z Bloga bez zgody Administratora.


Regulamin zakupów

Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, zwłaszcza Elektronicznego, bez prawa do udzielania sublicencji.

Każdy Produkt Elektroniczny może być pobrany łącznie pięć razy przez Użytkownika. Każde kliknięcie na link do pobrania liczy się jako jedno pobranie.

Do "Produktu Elektronicznego" nie jest dołączona żadna płyta CD czy DVD.

Użytkownik Produktu Elektronicznego jest zobowiązany dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. Wobec Sprzedawcy pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie znany mu Użytkownik kupujący.

Użytkownik w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu Elektronicznego jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: odczytanie treści przy użyciu własnego sprzętu.

Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu Elektronicznego, jak i jego części:

 • udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
 • publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady komentowania na Blogu


 1. Komentarze mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy Bloga.
 2. Komentarz powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam.
 3. Komentarz powinien być pisany poprawną polszczyzną.
 4. Komentarz powinien być związany z tematyką postu.
 5. Komentarz powinien być w miarę możliwości zwięzły, niezbyt długi.
 6. Treści komentarzy nie mogą być wulgarne, sprzeczne z prawem, uznane powszechnie za naganne moralnie, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc lub jakiejkolwiek innej formie dyskryminacji.
 7. Komentujący publikuje na blogu komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność

Moderacja komentarzy


 1. Właściciel Bloga i Administratorze mogą usuwać lub moderować treści łamiące Regulamin bez uzasadniania swoich decyzji i informowania o nich.
 2. Od decyzji Właściciela Bloga i Administratorów nie przysługuje odwołanie.

Właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników na Blogu jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
 2. treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników
 3. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.

Odpowiedzialność Właściciela Bloga


Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Bloga, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. Właścicielem Bloga dokłada starań, by publikowane informacje były prawdziwe i użyteczne, ale nie może wykluczyć błędów i podania nieprawdziwych informacji. Prezentowane na Blogu rady są subiektywne i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.


Uwaga


Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji.