Ciąża powikłana - gdzie rodzić?

Skomplikowana ciąża - gdzie rodzić?

Nie mówią o tym w szkole na lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, czy też edukacji seksualnej.

Na szkole rodzenia też tego nie usłyszysz, wszak po co komplikacjami straszyć ciężarne?

Gdy ciąża nie przebiega książkowo, gdy pojawiają się poważne komplikacje, gdy pojawia się ryzyko porodu przed czasem lub gdy akcja porodowa zaczyna się już w 25 tc jedzie się do szpitala. Zazwyczaj najbliższego szpitala.

Ale czy ten najbliższy szpital jest odpowiedni? Nie zawsze.


Szpital szpitalowi nie równy.

W Polsce szpitale różnią się między sobą organizacją pracy i warunkami wyposażenia. Jednak najistotniejszym czynnikiem różnicującym szpitale jest stopień wyspecjalizowania oddziałów, czyli stopień ich referencyjności.

A o co chodzi z tymi stopniami referencyjności? Poczytajcie poniżej.

Dla kogo jest dedykowany?

Dla kobiet w ciąży prawidłowej i niepowikłanej, rodzących w terminie. W takich placówkach sprawuje się opiekę nad: zdrowymi, donoszonymi noworodkami urodzonymi w 35-37 tc, bez większych patologii, u których nie stwierdza się objawów choroby, jak również noworodkami z niezbyt nasilonymi objawami chorobowymi, które mogą pozostać w szpitalu.

Jakie to są szpitale?

Zwykle są to szpitale miejskie i rejonowe.

Dla kogo jest dedykowany?

Dla kobiet będących w ciąży zagrożonej.W takich instytucjach musi znajdować się oddział intensywnej terapii dla wcześniaków, gdzie sprawuje się opiekę nad noworodkami: urodzonymi przed 35. tygodniem ciąży, z niską masą urodzeniową (< 2600g), u których konieczne jest monitorowanie czynności serca, czynności oddechowej i temperatury, podejrzanymi o chorobę hemolityczną w zakresie układu AB0 i Rh.

Jakie to są szpitale?

Są to przeważnie szpitale wojewódzkie.

Dla kogo jest dedykowany?

Dla kobiet w wysoko zagrożonej ciąży, o patologicznym przebiegu. W szpitalu tym sprawowana jest opieka nad wcześniakami urodzonymi przed 31. tygodniem ciąży i noworodkami z ciężkimi zakażeniami i zaburzeniami, z wadami wrodzonymi i rozwojowymi wymagającymi diagnostyki i leczenia operacyjnego, czasem już w łonie matki.

Jakie to są szpitale?

To szpitale kliniczne uczelni medycznych.

Sami zatem widzicie, że przypadku ciąż powikłanych czy grożących przedwczesnym porodem swoje kroki powinno się zawsze kierować do szpitali o II lub III stopniu referencyjności.

Jeśli zaś zdarzy się nam niespodziewanie w takiej sytuacji trafić do szpitala o I stopniu referencyjności powinien być nam zapewniony transport do szpitala o wyższym stopniu referencyjności.

Walczcie o to kochani... bo czasem tylko fachowy sprzęt dostępny od ręki i personel medyczny o specjalistycznej wiedzy i jeszcze większym doświadczeniu dzielą was od tragedii.

A jeśli już nie da się odwrócić biegu wydarzeń i dojdzie do porodu przed czasem poczytaj, co możesz zrobić - kliknij tutaj. Bo uwierz, nawet w takiej sytuacji możesz zrobić bardzo dużo!