Wiek wcześniaka

Wiek urodzeniowy vs wiek korygowany


Bardzo często lekarze posługują się terminem wiek korygowany, gdy rozmawiają z rodzicami wcześniaka. A i rodzice wcześniaków, w rozmowach między sobą, przywykli tak określać wiek swojego dziecka.


Czym jest zatem wiek urodzeniowy, a czym korygowany?

Wiek urodzeniowy - wiek, jaki wypada z dnia urodzenia wcześniaka.

Wiek korygowany - wiek, jaki miałby wcześniak, gdyby urodził się o czasie.


Jak to się liczy?

W zasadzie reguła jest bardzo prosta. Najlepiej zobrazuje to przykład.

Wcześniak, który urodził się w 32 tc (czyli 2 miesiące przed czasem), pół roku po narodzinach będzie miał 6 miesięcy urodzeniowych, zaś 4 miesiące korygowane.

Widzicie zatem, że wystarczy od wieku urodzeniowego odjąć brakujące tygodnie lub miesiące, by uzyskać wiek korygowany.

Wiek korygowany = wiek urodzeniowy - brakujące tygodnie/miesiące do planowanego porodu o czasie


Czy wiek korygowany jest do czegoś potrzebny?

Tak. Rozwój wcześniaka bardzo często jest dysharmonijny (nierównomierny), zatem nie jest rzadkością, że pewne umiejętności noworodek nabywa zgodnie z wiekiem urodzeniowym, inne z wiekiem korygowanym.

Jakiś przykład...

Bardzo proszę, choćby kamienie milowe, kiedyś zwane skokami rozwojowymi, odnotować można w przypadku wcześniaków, raz zgodnie z wiekiem urodzeniowym, raz zgodnie z wiekiem korygowanym.

Wiek korygowany to również ta granica, która określa nam, że wcześniak może mieć opóźnienie w rozwoju.


Istotna uwaga!

Im krócej trwa ciąża, tym większe znaczenie zyskuje właśnie wiek korygowany. W przypadku skrajnych wcześniaków podawanie wieku korygowanego jest koniecznością.

Przyjęło się, że wiekiem korygowanym posługujemy się do 2 roku życia wcześniaka, choć nie jest to regułą.